سه شنبه، 24 تير ماه، 1399

بو کوردی نازانین ؟

.:: پینوس ::.نویسنده : شیما کریمی

کتێب و ده فته رو ته ئریخ و کاغذ        به کوردی گه ر بنـــوو سرایا زمانـــی
مه لا و شێخ و میـــر و پادشامان        هه تا مه حشه ر ده ما ناوو نیشانی


ئێمه بۆ چی ئه بێ زمانی دایکی خۆمان نه زانین؟
ئه مه پرسیارێکی سه ره تاییه. ئه م پرسیاره ته نانه ت بۆ یه ک جاریش بێ له مێشک ماندا هاواری
 هه ستاوه و بۆمه له رزه ی خستوه ته نێو بیر و بــڕوای ئێمه.
به ڵا م کام یه ک له ئێمه خه و و خۆشی له خۆی گرتوه بۆ  وڵام دانه وه ی ئه م پرسیاره؟.
بۆ ئه بێ بــڕێ له کورده کان به زمانی دایکی خۆیان قسه نه که ن ، بۆ منداڵه کانیان له م
 زمانه شیرینه نه ته وایه تیه بێ به ش ئه که ن و ئه مه ش به پێشکه وتوویی ده زانن؟.
ئه گه ر به مێژووی ئه و گه لانه وا ژێر که وتون، ورد بینه وه و تۆزی نیگامان تێژ که ینه وه


وه ک هه تاوی گه ش بۆمان ڕون ده بێته وه که ئه وانه زمانی نه ته وه یی خۆیا له ده س داوه و
له ژێر زمانی گه لی داگیر کراو  مانه ته وه و هه ستی نه ته وه یی خۆیان به ته واوی له بیر بردوه ته وه!.
به ڵێ خۆشه ویستان:
ئه م پرسیاره و زۆر پرسیارێکی که بوون به هۆی نوسینی ئه م نوسراوه.
نابێ که م ده ر خه م بین.
نابێ چاوه ڕێی کۆمه ڵه مرۆفێ بوین که بێن و زمانی دایکیمان به خه ڵات بۆ بێنن.
نا ...نا...ئه مه ئه رکی سه رشانی ئێمه یه..
با له خۆمان ده س پێ بکه ین...
با یه که م جار هێدی هێدی خۆمان فێری زمانی کوردی بکه ین...
با...له داهاتویه کی نزیکدا له ژێر نیگای مانداڵه کانمان که پـــڕ له پرسیاره و به نیگای تێژو توندیان
هاوار ئه که ن و ده ڵێن: زمان و فه رهه نگ و نه ته وه ی ئێمه له کوێیه...؟
به سه رشۆڕیه وه نه توێینه وه!! به ڵکو سه رمان به رز که ین و به سه رکه و توییه وه بڵێین:
کۆڕم.کچم ...،ئه مه یه..ئه مه زمانی تۆیه...
ئه مه یه ئه و زمانه ی وا من به تێکوشینه وه بۆ تۆم به خه ڵات هێناوه...!.


ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 14 شهريور ماه، 1390 توسط اسامه قادری  پرینت

مرتبط باموضوع :

 «سه رهه‌نگ»  [ دوشنبه، 24 شهريور ماه، 1393 ] 2339 مشاهده
 ئی حه‌قه‌ پا حه‌قێ  [ سه شنبه، 16 آبان ماه، 1391 ] 5643 مشاهده
 بیره وه ری له سی روژ بوونی ره مه زان  [ سه شنبه، 15 تير ماه، 1395 ] 1976 مشاهده
 ڕازۆ مامالێ  [ پنجشنبه، 30 تير ماه، 1390 ] 8914 مشاهده
 لیرێ و هه‌لچی  [ شنبه، 15 آذر ماه، 1393 ] 2263 مشاهده
نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 14 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر basireh | ارسال پیغام شخصی)
سلام به راسی زوور جوان بوو . ده ست نه ئیشی. جیگای سه رنج و بیره إن شاء الله له م بواره وه هه ر لی را ده ستی پی بکه ین .
نام:
ایمیل:

در مورخه : سه شنبه، 15 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر sharakampava | ارسال پیغام شخصی)
سلام راسه ن، ئیمه په یچی زوانوو ویما نمه زانمی!!! ئه م خوابگا نه همیشه شیعری شاعیره کان ما( مه وله وی، میرزا ئولقادر،سه یدی و ...) وانی نی وه. ره فیقه کیم واچینی بیکا ره نی مه لی شیعری هه ورامی موا نی نو وه. جواوو ئه منیچ په یشان ئینه بی که: ئه منیوه که نامی ویم نیان موسولمان حیفزوو زوانه که یم پیسه و واجبی وه مه زانوو که ئه گه ر وه ختش سه ر نه نیه و گوناع بار بیی نان...
نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 14 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر matin | ارسال پیغام شخصی)
نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 14 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر hedyeh | ارسال پیغام شخصی)
سلام سپاست ئه که م شیما گیان.وایه ئه مه زوور زوور گرنگه که دی بی چاره سری بکه ین!!
نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 16 شهريور ماه، 1390
سلام. خیلی جال بود ده ستا وه ش بو..داده شیما..ئیمه ویما مشیو جه ویما شروع که رمی
نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 17 شهريور ماه، 1390
سلام بو کاربرانی پینوس. بوخشن من ناتوانم خاس کوردی بنوسم.ولی فره خوشم تی له کوردی یاو گرتن.... به نظری من اگر آموزشی زوانی کوردی له پینوس دا نیه ن فره خاسه.. ده ستان خوش ویت
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر mehr | ارسال پیغام شخصی)
خوشکه شیما گیان یا خوا ماندو نه بی ، زوور جوان بو،منیچ پیم وایه "فیرگه ی زمانی کوردی"یا (رینووسی کوردی) له سایته که مان بلاو بکریته وه.بژی گوله که م. راسته ن مواچان فارسی شه که ره ن /کوردی جه فارسی به ل شیرینته ره ن/
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر avin | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
سپاس مهر گیان. سپاس بو کامنته که ت به لام دوایین مصراعه که ی وایه: کوردی جه لای من به س شیرینته ره ن....
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر avin | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
سپاس...داده به سیره..کاک میلاد..کاک مه تینو داده هدیه..و میوانه خوشه ویسته کان... به لی کاک میلاد...هه میشه وا بووه به لام نابیت ماندوو ببیت و هه ر ئه و رییه وا گرتوته...له سه ری به رده وام به....
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر mehr | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
سلام شیما جان ولی درکتاب "شعرای نامدار کرد"اینگونه نوشته بود و شعر هم از خانای قبادی بود، نویسنده کتاب هم فخرالدین آمیدیان! چندی پیش این بیت اصلاح شده ی شما رو در مطلب "پاراستن و گه شه پیدانی زمانی کوردی" به عنوان نظر نوشتم و اکنون که این بیت رو در این کتاب دیدم در شک افتادم که کدامشان درست باشد و بهمین دلیل خواستم ببینم شما چه نظری دارید؟!.http://www.penous.com/article64.html
جوابیه ها

نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر avin | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
مهر ی خوشه ویست من ئه م شیعره م حفز بوو.بویه نیه له بیرم که له کویی بیستوومه به لام هه ست ئه که م ئه مه راسته که ی بیت... ئیدی نازانم.....
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر avin | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
مهری خوشه ویست. من ئه م شیعره م له میشک دا بوو.. بویه له بیرم نیه له کوی خوه ندومه ته وه. به لام هه ست ئه که م وا جوانتره... راسته ن مواچان فارسی شه که ره ن کوردی جه لای من به س شیرینته ره ن... ئیدی نازانم.....
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر Hawre | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
سلاو و سپاس بو هه موو پینووسیه به ریزه کان و به تایبه ت داده شیما. له به ر ئه وه ی که داده شیما چه ن رسته یه ک له نووسراوه که ی، له پیشه کیه که ی ماموستا هه ژار بو «هه نبانه بوورینه» هه ل گرتبوو، منیش حه زم کرد یه کیک له به ناوبانگ ترین رسته کانی ئه و ماموستا پایه به رزه ی گه له که مان لیرا بنووسم: زور له روژ ئاشکراتره، پیناسی گه لان له جیهان، دروشمی نه ته وایه تی، ئامیانی ره گه زایه تی، زمانه و به س. وه کوو پیشنیاریکیش بو ده س پی کردن به فیر بوونی رینوسی کوردی ئه توانین هه ر له و کتیبه که لک وه ر گرین. له سه ره تای ئه و کتیبه یا، پیشتر له پیشه کیه که ی ماموستا، رینووسی کوردی به کورتی باس کراوه و به زوانی فارسیشه که بو هه موومان ره حه تتره!!!! دیسان سپاس
نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 18 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر avin | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
سپاس کاک هاوری.. به لی من ئه م رسته مه له هه نبانه بوورینه ماموستا هه ژار وه رگرتبوو.. * * * کاتی ئه م کامنته ی جه نابتانم دی ...برواتان هه بی زور له لام خوش بوو. دیاره چه ن که سیک ماون وا له بواری کوردی ئیش ده که ن و ده خوینن و له م بواره دا شاره زان.... سپاس..سپاس...
نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 21 شهريور ماه، 1390http://www.kordi88.blogfa.com
سپاس زور نوسراوه کی جیلواز و جوانه دست خوش
نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 26 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر saye | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
هه زار قسی نمه وان یه ک عه مه ل... جه "په یامله" کان مانو ده س په نه که رم. کجایی= نای چکو. یا=له کویی میام= مه و. یا=تیم بیا= بو. یا=بی و.....
نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 27 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر avin | ارسال پیغام شخصی) http://www.kordi88.blogfa.com
سپاس saye به ریز،به لی به داخه وه... من نووسراویکم به ناوی کورته نامه و فولکلوری کورته نامه و چه ن کورته نامه یه ک له تالار دابه زاند.. که ئاماژه م به وه کرد ئه بی له کورته نامه وه ده س پی بکه ین و یاسای نووسینه وه ی کورته نامه کان بکه ین به کوردی نووسین. به لام دواره به داخه و ...زور که م خویندیانه وه...
نام: محمدی
ایمیل: www.varkamar41@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1392http://www.kordi88.blogfa.com
بو کوردی نازانین؟ سوالی که همیشه تو ذهن اکثر فرهنگ دوستان است. متن پر محتوایی نوشتید: "نابێ چاوه ڕێی کۆمه ڵه مرۆفێ بوین که بێن و زمانی دایکیمان به خه ڵات بۆ بێنن." واقعیت داره،باید از خودمان شروع کنیم،این گوی و این میدان.
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید