شنبه، 2 تير ماه، 1397

معجزات علمی قرآن

گردآورنده: ابراهیم کامرانپور

معجزات علمی قرآن در تمامی زمینه ها برای اهل علم نمایان گشته است كه شامل مسايل بلاغی، مسایل علمی،  خبر از آینده و حکمت های تشریعی  مي باشد. به طور کلی می توان گفت که  آشکارتر شدن اعجاز علمی به دو دلیل است:
نخست، این که بر همه ی ابعاد اعجازی قرآن وسنت دلالت می نماید و دیگری، پی بردن به دانش های هستی شناسی در خلال آن است و منظور از اعجاز این است که مردم را به مبارزه می طلبد تا  همانند قرآن را بیاورند، در حالی که مردم از انجام آن عاجز و ناتوان می باشند. علمی بودن اعجاز در رابطه با  پر بار بودن آن ها در زمینه ی علم و دانش است، اما هدف از اعجاز قرآن بدین معنا نیست که اهمیت  قرآن با نتایج تحقیقات علمی نمایان  شود و ما به آن دل خوش شویم، بلکه قرآن کتابی فراتر از علم و دانش امروزی است  و راه نما بودن و هدایتگری اش از همه ی جهات مهم تر است. قرآنی که ابوبکر و عمر و خالد بن ولید را ساخت، از مقایسه کردن با نتایج تحقیقات علمی دور بود.


لذا اگر ما به بعضی از اعجاز علمی این کتاب آسمانی  می پردازیم به معنای پی بردن به عظمت آن  و عظمت کسی می باشد که  آن را بر پیامبر امی فرستاده است تا بیش تر بر قادر بودن خدای متعال پی ببریم و ایمانمان نسبت به فرستاده ی آن قوی تر شود. لذا در این باره به چندین مورد از این اعجاز می پردازیم.
1. خداوند متعال در آیه ی 53 سوره ی مبارکه ی فصلت می فرماید:
 (سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق )
"ما هر چه زودتر دلایل و نشانه های  خود رادر کرانه های عالم( ونواحی آسمان وزمین ) و(هم )در نفس خودشان به آنان نشان  خواهیم داد تا برای ایشان روشن شود که آن حق است.
 یکی از این اعجاز در قرآن کریم اعجاز عددی است. خداوند متعال در قرآن 13 مورد کلمه "البر" (خشکی) و 33 مورد کلمه "البحر" را بیان فرموده است که اگر مجموع آن ها یعنی 46 را بر عدد 13  تقسیم کنیم، درصد خشکی های زمین را به دست می آوریم که 29% خشکی و71%  دریا می باشد .
2. خداوند متعال1400سال پیش به خاصیت برگردانندگی آسمان (امواج رادیویی بخار سیاره  و...) اشاره می کند. خداوند متعال در آیات 11و12 سوره ی مبارکه ی طارق می فرماید:
 والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع
"وسوگند به اسمان برگرداننده(بخار اب سیاره ستاره امواج رادیویی ...) و  زمین شکاف دار."
  هرچه علم پیش رفت می کند، حقایق جدیدی از قرآن نمایان می شود. ماه را در نظر بگیریم که در مدار خود به دور زمین می چرخد، پس از یک دور به همان مکان اول باز می گردد. خورشید را می نگریم که نسبت به محور خویش در گردش است و پس از هر بار گردش دوباره به مکان اولش باز می گردد، به همین صورت نیز ستاره ی دنباله دار هالی درسال  1912م ازکنار زمین عبور کرد و سپس در سال  1986م دوباره بازگشت و هر بار گردش این ستاره به دور زمین 76سال طول می کشد. پس می بینیم که زمین ماه، خورشید، ستاره های دنباله دار و هرآن چه که در مدارهای بیضی شکل و یا در مجموعه  هستی قرار دارد دور می زند  و برمی گردد.  پس پروردگار سبحان اگر آسمان را با کلمه ی (ذات الرجع) وصف کرده است، وصف کاملا حقیقی است. برگرداننده! که به راستی با وصف چرخش ماه و خورشید و ... به این ویژگی آسمان در قرآن پی بردیم.
3. در 31 اکتبر سال 1990میلادی برابر با  9 آبان ماه 1369 خورشیدی یکی از ایستگاه های فضایی مشهور از طریق یکی از تلسکوپ های بزرگ خویش تصویری از فضا منتشر کرد که هر بیننده ای در اولین نگاه آن را به شکل یک گل سرخ  با برگ های قرمز سیری بزرگ داشت می دید  که تصویر انفجار ستاره ای  بزرگ به اسم (عین القط) بود که با زمین سیزده هزار سال نوری فاصله داشت. اکنون  رابطه این تصویر با بحث اعجاز را با ذکر آیه ای از سوره ی (الرحمن) بیان می کنیم:
(فا ذانشقت السماء فکانت الوردة کا لدهان )
پس چون آسمان بشکافد، آن گاه(مانند) گل سرخی همچون روغن گداخته شود.
می بینیم که 1400 سال پیش خداوند متعال در قرآن کریم به این ویژگی آسمان  اشاره نموده  حال آن که بشریت چندی بیش نیست که به آن پی برده است.
4. فشار هوا ونتایج آن: خداوند متعال در سوره ی انعام آیه ی 125 می فرماید:
(فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کاًنما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یومنون)
آن کس را که خداوند بخواهد هدایت کند، سینه اش را با( پرتو نور و ایمان )گشاده می کند (برای پذیرش اسلام) و آن کس را بخواهد گمراه و سرگشته کند، سینه اش را به گونه ای تنگ می سازد که گویی به آسمان صعود می کند (و به سبب رقیق شدن هوا وکمبود اکسیژن تنفس هر لحظه مشکل و مشکل تر می شود) بدین منوال خداوند عذابی را بهره ی کسانی می سازد که ایمان نمی آورند .
عبارت (یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء) این را برای ما بیان می کند  که انسان هنگام صعود به ارتفاعات دچار تنگی نفس می شود. امروزه  علم پزشکی ثابت کرده است که انسان تا  ارتفاع 10،000 پایی از سطح دریا  احساس کمبود اکسیزن یا کاهش فشار نمی کند اما از فاصله 10،000 پایی تا 16،000 پایی به بالا  این احساس به وسیله ی  دستگاه هایی که خداوند در بدن انسان  قرار داده است درک می شود. البته با افزایش ارتفاع از 16،000پایی تا 25،000 پایی سیستم های تنفسی دیگر قادر به تأمین نیازهای حیاتی جسم نیستند و عوارض مختلفی را برای انسان به بار می آورند که تنگی نفس نخستین این عواض میباشد.
یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء.
با افزایش ارتفاع از مقدار 25،000  پایی بیهوشی کامل بر  انسان عارض می شود. لذا هواپیمایی که در ارتفاع چهل هزار پا در حال پرواز است به مقدار هشت برابر هوای سطح زمین دارای هوای متراکم است تا  فشاری متناسب با فشار زمین را برای سرنشینان آن تأمین کند، در غیر این صورت سرنشینان آن دچار بیهوشی کامل می شوند. در حقیقت آیه ی مذکور از دلایل اعجاز علمی در قرآن کریم و نشانه ای در اثبات پیامبری رسول اکرم (ص) است.
4. چهامین مورد اعجاز عددی در قرآن است. در قرآن کریم لفظ "الیوم" به معنای روز 365  بار و "الشهر" به معنای ماه دقیقا 12 بار تکرار شده است. آیا این امر اتفاقی بوده است؟ آیا این قرآن کلام انسان است؟ هر چه زمان بگذرد و علم بشر پیش رفت کند و تحقیقات علمی گسترده تر شود، جنبه هایی از اعجاز قرآن آشکار می شود که برای بشر قابل درک نبوده است. یاتناسب کلمات دیگر در قرآن که هر کدام از آن ها نشانگر کتابی است که از ساخته ی بشر محال است. مثلا کلمه های نفع و ضرر هر کدام 66 بار، فساد و صلاح 180بار و کلمه های مصیبت و شکر 57 بار تکرار شده اند که این امر نشانگر نظم دهنده ای است که فراتراز علم و فکر و ذهن بشر است.
با بیان این مطالب می توان نتیجه گرفت که قرآن کلام خالقی عظیم است و برتری کلام خدا نسبت به کلام  انسان همانند برتری خداوند بر بندگانش است. این قرآن کتابی است که همه ی ما باید در باره ی آن آزمایش شویم و به عنوان یک واحد درسی خیلی مهم در امتحانش موفق و سربلندشویم، در غیر این¬صورت با مشروطیت و شکست در زندگی مواجه خواهیم شد. خوشا به حال آن¬که آن را خوانده است و خوشا به حال آنکه آن را یاد می دهد و خوشا به حال آنکه به آن عمل می کند و آن را به-عنوان برنامه ی زندگی خویش قرار می دهد. قرآن ثروتی است که پس از آن هیچ گونه فقری وجود ندارد و به جز آن ثروتی نیست. پس بیایید به این راهنما و هدایتگر واقعی  بازگردیم که به راستی  منبع اصلی اسلام است. خداوند متعال می فرماید: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » (اسراء 9)
«این قرآن مردم را به راهی رهنمود می کند که مستقیم ترین راه ها (برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی ) است».
به امید آن روز که شهادت قرآن برایمان  در روز قیامت در برابر خدا و رسولش حجت و برهانی برای ورود به بهشت و ملاقاتی با امثال شهدای بدر و احد باشد. ان شاء الله.ارسال شده در مورخه : شنبه، 19 شهريور ماه، 1390 توسط CafeWeb  پرینت

مرتبط باموضوع :

 مقدمه‌اي بر تربيت در اسلام (قسمت دوم)  [ پنجشنبه، 16 آبان ماه، 1392 ] 2449 مشاهده
 بهترین عبادتها کدام است؟  [ دوشنبه، 23 خرداد ماه، 1390 ] 6304 مشاهده
 دعوت نیز ایستگاههایی دارد..  [ سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1395 ] 1396 مشاهده
 مناظره سروش و بازرگان ( بخش اول )  [ پنجشنبه، 23 ارديبهشت ماه، 1395 ] 2932 مشاهده
 اخلاق مداری در اسلام  [ شنبه، 10 مرداد ماه، 1394 ] 2741 مشاهده
نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 20 شهريور ماه، 1390
با سلام و تشکر 1- شما کلمه"ذات الرجع" را به "بازگرداننده" معنی فرموده اید درحالیکه معنی دقیق این کلمه "بازگردنده" است یعنی خودش دارای صفت بازگردندگی است نه بازگردانندگی. بنابراین ذات الرجع یک صفت دارای معنای متعدی نیست تا بتوان از آن برداشت نمود که آسمان چیزی را باز میگرداند بلکه فقط این را میرساند که آسمان خودش خاصیت بازگشت به حالتی قبلی را دارد. براین اساس این آیه بر توانایی آسمان برای بازگرداندن یا انعکاس امواج الکترومغناطیسی یا مغناطیسی یا الکتریکی و یا هرنوعع موج دیگری دلالت نمیکند 2- آیه ای هم که درمورد تصویر آسمان ذکر فرموده اید-اگرچه با غلط املایی هم نوشته شده(شما نوشته اید: " فکانت الوردة ..." که صحیح آن " فکانت وردة” "(بدون الف لام بلکه با تنوین) میباشد) و غلط املایی هم ایراد علمی نیست بلکه فقط بخاطر حساسیت صحت و دقت نقل قران این نکته را متذکر شدم- همانگونه که حتما خود شما هم میدانید، آیه ای است که درمورد روز قیامت و حالات آسمان در آن روز نازل شده معنی اش این است که در روزی که آسمان شکافته خواهد شد(یعنی روز قیامت) آسمان همانند گلی که همچون روغن گداخته است، خواهد شد پس بنابراین این آیه هم نمیتواند دلالتی بر حالت و یا شکل فعلی آسمان داشته باشد بلکه فقط مختص همان روز قیامت وشکل آن روزی آسمان است
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 21 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر ebrahim | ارسال پیغام شخصی)
با سلام از از مدیریت سایت پینوس تشکرکرده و خواهش میکنم همانند این مقاله از مطالب دینی علمی استفاده کنید واقعا از اقای کامرانپور کمال تشکر را دارم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 23 شهريور ماه، 1390
ابراهیم جان انصافا از خوندن مطلبت لذت بردم. بابت زحمتی که برای ارائه این مطلب کشیدی کمال تشکر رو دارم.
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 23 شهريور ماه، 1390
سلام آقای کامران پور مطلب خوبی گذاشتید ممنون.همان طور که خودتان هم اشاره نمودید قرآن فراتر از آن است که بخواهیم با اعجازهای علمی آنرا بر مردم عرضه کنیم.سپاس. لطفا منابع علمی و یا غیر آن را ذکر نمایید.
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 25 شهريور ماه، 1390
سلام کاک ابراهیم از مقاله ای که گذاشته اید کمال تشکر را دارم انشاءالله موفق وسربلند باشید
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : جمعه، 25 شهريور ماه، 1390
از مدیریت سایت پینوس واقای کامرانپور به خاطر این مقاله خیلی جالب سپاسگزارم ولی خواهشی که دارم در این سایت از موضوعات دینی بیش تراستفاده کنید .اجرکم عند الله
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 26 شهريور ماه، 1390
باتشکر از نویسنده این مقاله لطفا از مطالب عقیده تی بیشتر استفاده کنید
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 26 شهريور ماه، 1390
با عرض خسته نباشید خدمتان از نویسنده خواهش دارم که مقاله را ادامه دهید
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 27 شهريور ماه، 1390
باسلام وتشكرخدمت پينوسيان عزيز وكاك ابراهيم واقعا از چنين مقاله هاي علمي ديني لذت ميبريم اميدوارم براي مطالب بعدي از مقاله هاي جذاب و به روز ديني استفاده كنيد
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 27 شهريور ماه، 1390
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت یکایک شما عزیزان خصوصا کاک اابراهیم خواهشا مطلب را ادامه فرمایید
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 27 شهريور ماه، 1390
با سلام لطف کنید در مورد توحید وشرک نیز مطلب بنویسید جراکم الله خیرا
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : سه شنبه، 29 شهريور ماه، 1390
باسلام وتشکر از نویسنده لطفا درمورد سنت وبدعت مطلب بنویسید
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 31 شهريور ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر Ram | ارسال پیغام شخصی)
با سلام و تشکر خدمت آقای کامران پور و مدیریت سایت بابت مطلب مفید و آموزنده تون. اجرکم عندالله ...
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 31 شهريور ماه، 1390
باسلام خدمت دوست وبرادر عزیزم کاک ابراهیم به خاطر این مطلب جالبتان .هر جند مدتی است یکدیکر را ندیدیم حسابی دلم برات تنگ شده است .التماس دعای خیر
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 31 شهريور ماه، 1390
جزاکم الله خیرا.
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 2 مهر ماه، 1390
به خاطر این مقاله زیبا از نویسنده آن ومیریت سایت پینوس تشکر میکنم واز آقای کامرانپور خواهش میکنم این مطلب را ادامه فرمایید.اجرکم عندالله
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 2 مهر ماه، 1390
باتشکر وسپاس از این مقاله زیبا.خواهشا در مورد رابطه دین واخلاق مقاله را بنویسید
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 2 مهر ماه، 1390
سلام خسته نباشید اگه لطف کنید در مورد اثبات معاد ونبوت مطلبی را بنویسید ممنون میشم باتشکر
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 6 مهر ماه، 1390
کاک ابراهیم عزیز خواندن مقاله شما تداعی گر شخصیات برجسته ای چون ناصر سبحانی واحمد مفتی زاده(ر ح) در اذهان است. جزاکم الله خیرا.
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 6 مهر ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر kazari | ارسال پیغام شخصی)
با سلام و تشکر از آقای کامرانپور برای بحث در مورد مطلب جالب، ظریف و مهم اعجاز در قرآن. چند نکته رو خواستم باهاتون در میان بزارم. در مورد مطلب اول کلمه البر تا آنجایی که من درآوردم (نرم افزار مورد استفاده باید بین البر به معنای نیکی و البر به معنای خشکی تفاوت قائل شود. و یا طوری نباشد که البرق را محسوب کند.) کلمه البر 12 بار در قرآن آمده است : 1.المائدة : 96 2.الأنعام : 59 3.الأنعام : 63 4.الأنعام : 97 5.يونس : 22 6.الإسراء : 67 7.الإسراء : 68 8.الإسراء : 70 9.النمل : 63 10.العنكبوت : 65 11.الروم : 41 12.لقمان : 32 واژه البحر (همراه با الف ولام) 32 بار و یک بار بدون الف و لام در آیه 40 سوره نور آمده که با احتساب هر حالت 32 یا 33 مورد، درصد خشکی ها 27.2 درصد یا 26.6 درصد می شود. علاوه براین برای اطمینان از احتساب این موضوع به پای اعجاز توجه به نکات زیر لازم است : 1. آیا درصد آبها و خشکی های زمین در طول زمان ثابت است یا متغیر؟ 2. چرا فقط باید واژه بحر را بصورت مفرد حساب کرد و کلمات مانند بحار یا بحرین را محسوب نکرد؟ 3. چرا برای مفهوم آبهای زمین فقط کلمه بحر را محسوب کرد و نه مثلا (یم) را؟ قصدم به هیچ وجه کم اهمیت جلوه دادن این موضوع نیست. صادقانه بگم با تمام سخت گیری که در باب اعجاز علمی در قرآن به شخصه دارم، این موضوع را ازجمله موضوعاتی می دانم که جای کار دارد.
جوابیه ها

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 9 مهر ماه، 1390
باسلام خدمت دوست وبرادر عزیزم کاک خالد آذری دقت نظر شمارا در مورد مسایل دینی تحسین گفته واز خدای سبحان آرزوی موفقیت وسرفرازی را برای جنابعالی خواستارم .اما در مورد جواب سوالات خواهشا کتاب معجزات اعلمی قران دکتر محمد راتب نابلسی را مطالعه فرمایید .باتشکر
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 6 مهر ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر kazari | ارسال پیغام شخصی)
در مورد 2 . " واژه ذات الرجع" از بین حدود 50 ترجمه فارسی که شخصا بررسی کردم، مترجمین اهل سنت مانند انصاری (قرن 15)، نسفی (قرن 6)،میبدی در کشف الاسرار (قرن 6)، دهلوی(قرن 12) و ترجمه طبری (قرن 4)، این آیه را با مفهوم " باران زایی آسمان" یا باران داری یا خداوند صاحب باران، ترجمه کرده اند. اکثریت قاطع بقیه مترجمین همین معنی را برگزیده اند. به جر چند ترجمه خاص مانند ترجمه آسان محمد جواد نجفی که آن را به چرخنده ترجمه کرده، فقط چند مترجم از ریشه برگشت برای ترجمه استفاده کرده اند. که خود دو دسته اند : اول مترجمانی مانند طالقانی در پرتوی از قرآن ، رضایی و ثقفی در روان جاوید معنی با مضمون برگشت را انتخاب کرده اند. تنها 3 مترجم به طور مشخص خاص مضمون بازگردانندگی را در حالت متعدی انتخاب کرده اند : سید علی اکبر قرشی در احسن الحدیث، حسن مصطفوی در تفسیر روشن و ترجمه جلال الدین فارسی. منظور این است که ارجاع اعجاز به آیاتی که در معنی شان اختلاف است، بخصوص وقتی معنی مورد نظر ما در اقلیت باشد دارای مخاطراتی است! ( مطلب کاک یحیی فخر الدینی در باب مقدمه ای بر بحث اعجاز در قرآن در همین سایت حق مطلب را ادا کرده است.) مگر اینکه مانند ترجمه جلال الدین فارسی آیه را به معنای " آسمان برگرداننده (آب به صورت باران)" ترجمه کنیم تا بین روایات مختلف رو جمع ببندیم که البته خود جای بحث دارد. موید این مطلب ترجمه آقای ولدبیگی از مفردات راغب است که کلمه "الرجع" را بازگردانندن ترجمه کرده و در مورد وجه تسمیه الرجع به باران گفته شده است که چون آسمان آبی را که از زمین گرفته باز می گرداند به این نام نامیده شده است. که البته اگر این حالت بازگردانندگی آسمان برای آب چیزی بوده که در قدیم و زمان پیامبر معلوم بوده که نمی توان این را به عنوان اعجاز محسوب کرد و در غیر این صورت مطلب قابل بحث خواهد بود.
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 6 مهر ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر abdulrahman | ارسال پیغام شخصی) http://paveh-nojum.blogfa.com
با سلام خدمت کاک ابراهیم عزیز ذکر یک نکته را ضروری دیدم: در مورد سوم فرموده اید که تصویری با نام عین القط.... این تصویر که در فارسی به سحابی چشم گربه (عین القط) یا به انگلیسی Cats Eye Nebula مشهور است تصویر انفجار ستاره ای و سحابی(ابر ) باقی مانده ی حاصل از انفجار را در مکانی از جهان بسیار بزرگ شناخته شده تا به امروز نشان می دهد. البته کسی که اولین نظر را برای مطلب شما داده اشاره ای به این مطلب از جهت دیگری کرده است .در آیه لغت سما آمده در صورتی که عکس اشاره شده مربوط به ستاره است و تا آنجایی که اطلاعات ناقص من اجازه بدهد سما به معنی ستاره نیست بلکه باید مثلا لغت (( نجم)) می آمد تا با عکس مطابقت می داشت. با جستجوی مختصری که در گوگل کردم هم نتوانستم به دلیل محکمی برای اثبات این بند برسم و همه تقریبا یک مقاله بود که تکرار شده بود. قصد جسارت نداشتم و نمی گویم که استدلال من هم قطعا درست است همچنین از افرادی هم کم میتوانند این موضوع را اثبات یا رد کنند هم درخواست دارم که حتما نظر خود را در این مورد به هر طریقی که میتوانند به من بگویند . تشکر می کنم و منتظر مقالات مستدل و قویت هستم...
جوابیه ها

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 9 مهر ماه، 1390
باسلام خدمت برادر بزرگوارم کاک عبدالرحمن از ریزبینی شما درمورد این مسایل کمال سپاسگزاری را دارم .واز جنابعالی خواهشمندم چون منبع این مقاله از کتاب معجزات قران دکتر راتب نابلسی گرفته شده انرا مطالعه فرمایید. با تشکر التماس دعا
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 7 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
کاک ابراهیم عزیز از این مقاله زیبا در مورد قران کریم سپاسگزارم وانشاءالله بتوانید انرا ادامه دهید. بازهم تشکر برادر عزیزم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : شنبه، 9 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
سلام کاک ابراهیم برادرعزیزم از مقاله ی زیباو پر محتوایی که در مورد بهترین کتاب آسمان وزمین ،کتابی که ابوبکرها وعمرها (رض)به خاطر رساندن آن به ما چه زحماتی را تحمل کرده اند کمال تشکر را دارم .واز مدیریت سایت پینوس و برادران وخواهران کرد زبانم سپاس کذارم . درضمن کاک ابراهیم به خانواده محترمتان سلام برسان .التماس دعای خیر
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 10 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
باسلام خدمت کاک ابراهیم کامرانپور لطفا ادامه را بنویسید .کاک ابراهیم سپاسگزارم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 10 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
باتشکر از مطلب مفیدتان واز پینوسیان عزیز نیز تشکر میکنم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 11 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
کاک ابراهیم گیان با این نوشته ات باعث شدی که به حفظ قران روی بیارم جزاکم الله
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 13 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
سلام کاک ابراهیم جان از مطلب بسیار زیبایی که نوشته ای تشکر وقدردانی میکنم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 13 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
سلام مطلب به حقی بود ولی اینقدر تعریف و تمجید لازم نیست.آقا ابراهیم اگر میشد کتاب راتب نبلسی رو خواند که از شما سئوال نمیشد چرا خودتان جواب نمی دهید در معلوماتتان نیست یا دنبال نخود سیاه فرستادید؟
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 14 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
باسلام آقا یا خانمی که درباره ی کاک ابراهیم نظر دادید اولا معلومات خودتون از نوشتن نام دکتر راتب نابلسی مشخص شد دوما با کاک ابراهیم میتونی بنشینی وازش سوال بپرسی تا ببینی معلوماتش در چه حده .ازدور نمیشه قضاوت کرد
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 14 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
ابراهیم جان و پینوسیان عزیز سلام علیکم . از این مطالب دینی علمی که روی سایت میذارید تشکر وقدر دانی را دارم وآرزوی توفیقات روزافزون برای همه شما عزیزان از درگاه خداوندمی طلبم.
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 14 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
کامرانپور جان از این مطلبی که نوشتی متشکرم ولی خواهش میکنم در مورد مسایل عقیدتی و ضروری دین مطلب بنویسید .مسایلی که هر انسان مسلمانی با نفهمیدن آن ممکن است از دایره ی وسیع دین خارج شود .بااز هم از خودتان و همکاران زحمتکشتان سپاسگزارم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 17 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
با تشکر خدمت آقای کامرانپور بابت این مطلب جالب لطفا اگه مقدوره در مورد اعجاز در سنت رسول گرامیمان مطالبی را در سایت قرار دهید .
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : چهارشنبه، 27 مهر ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
باسلام خدمت آقای کامرانپور .از این مقاله پرباری که باعث شد من را بیشتر به این کلام آسمانی نزدیکتر کند بسیلر ممنونم و کاک ابراهیم خواهشا در صورت امکان ادامه مقاله را بنویسید .
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 1 آبان ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
با سلام خدمت همه ی شما عزیزان پینوسی وتشکر وقدردانی از نگارنده ی این مقاله لطفا از مطالب دینی بیشتر استفاده کنید خداوند جزای خیرتان دهد
جوابیه ها

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 1 آبان ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر sayf | ارسال پیغام شخصی)
با تشکر از حسن نظر شما دوست عزیز، چنانچه اطلاعیه شماره چهار (مربوط به فعالیت بخش دینی) را مطالعه بفرمایید با سیاست بخش دینی سایت بیشتر آشنا می شوید. با تشکر مسئول بخش دینی سایت
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : دوشنبه، 30 آبان ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
باعرض سلام به خدمتان از نگارنده ی چنین مقاله های که باعث تشویق مردم به سوی اسلام عزیز میشود تشکر میکنم
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : پنجشنبه، 4 اسفند ماه، 1390http://paveh-nojum.blogfa.com
سلام کاک ابراهیم گیان با تشکر از مقاله ی جالبی که در سایت قرار داده اید و همچنین از تمامی برادران و خواهرانی که در این سایت فعالیت می کنند کمال تشکر را دارم و از الله عز و جل خواستار موفقیتتان در اهدافتان می باشم التماس دعا
ارسال جوابیه ]

نام:
ایمیل:

در مورخه : يكشنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1391http://paveh-nojum.blogfa.com
سلام قشنگ است ممنون از مطلب جالب شما
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید