سه شنبه، 29 مرداد ماه، 1398

حکم کارکردن زن درخارج ازمنزل

نویسنده : نسیبه عبدی  /  باتوجه به پیشرفت های علمی جامعه امروزی ونیازبه حضورزنان وخدمت رسانی به همنوعان خود درجامعه درزمینه رشته تحصیلی موردنظرخودازجمله:پزشک،پرستار،معلم و....لازم است زنان نیزدرگوشه ای ازاین جامعه حضورداشته باشندتاهم نیازهای همنوعانشان رفع شود وهم ازاستعداد وتوانایی خودبهره برده واعتمادبه نفس کسب کنند وهم تاحدودی به مخارج زندگی خانواده های خود،سامانی بخشند.
باتوجه به این مسائل باید به این امراز دیدگاه اسلام وفقهانیزدقت کرد تابتوان کارخودراباقاطعیت وآرامش بیشتری انجام داد.

آمده است که اسماء دختر ابوبکر (مشهور به ذات الناطقین )شوهرخود،زبیرابن عوام را درپرورش ورام کردن در اعمال مربوط به اسب ها وخرد کردن هسته های خرما برای شتران آبکش،کمک ویاری می کرد تاجایی که ایشان ازباغ بسیاردور شوهرش ازمدینه،هسته های خرمارابرروی سر حمل مینمود وبه شهر می آورد.

یا کارکردن دختران حضرت شعیب علیه السلام ،که قران درسوره قصص داستان آن رابیان میکند که چگونه به چوپانی گوسفندان پدرشان اقدام می نمودند.

گاهی جامعه خودنیاز مبرم به کارزن پیدا میکند ،مانند طبابت وپرستاری زنان ،آموزش دختران و کارهای دیگر که مخصوص
زنان هستند.پس بهتراست (درصورت کارخارج ازمنزل به هرعلتی که باشد)بازنان رابطه ی کاری داشته باشد تامردان. پذیرش مرد درهمکاری بازن دربعضی حالات بخاطر ضرورت است وباید بمقدار آن ضرورت ازآن استفاده گرددونباید به عنوان یک قانون ثابت قلمداد شود.
اگرچه کارزنان رادرخارج ازمنزل روا ومجاز دانستیم اما واجب است که آن اجازه مقید به چند شرط باشد.ازجمله:

1.باید آن کاری که زن انجام می دهد ،ذاتا مشروع باشد یعنی فی نفسه حرام ویا منجربه ارتکاب حرام نگردد.مانند خدمت کردن به یک مرد مجرد ،یاکار منشی گری مخصوص،برای مدیرانی که حرفه اش خلوت بامدیررااقتضا
نماید یارقاصه ای که موجب تحریک شهوات یاغرایزدنیوی گردد،یاگارسون رستوران که برای مهمانان ساقی شراب باشد.درحالیکه رسول خداصل الله علیه واله ساقی، حامل وفروشنده آن را لعنت کرده است.

یا میهماندار هواپیماباشد که به حکم وظیفه شغلی مسکرات رابه مسافران تقدیم نماید ویا کاردر سفرهای طولانی بدون محرم که مجبورشود در شهرها وکشورهای تنها وغریب بماند
وامثال این نوع کارهای دیگر که اسلام آنهارامخصوصا نسبت به زنان ویابرزنان ومردان بطور عموم حرام کرده است.

2.زن باید هنگام خارج  شدن ازمنزل ،درلباس،راه رفتن،سخن گفتن وحرکات دیگر آداب یک زن مسلمان رارعایت کند. **وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ماظهرمنها**نور31
☆☆به زنان باایمان بگو :دیدگان خودرا ازهرنامحرمی فروبندندوپاکدامنی ورزند وزیورهای خودرا آشکار نگردانند مگرآنچه که طبعا ازآن پیداست☆☆ **ولایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن**نور31 ☆☆وپاهای خودرا به گونه ای به زمین نکوبند تاآنچه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد☆☆ **فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا**احزاب32 ☆☆پس به ناز سخن مگویید تاآنکه دردلش بیماریست طمع ورزد ،وگفتاری شایسته گویید.☆☆

3.کارزن نباید موجب ترک ویااهمال دروظایف مهم دیگر او گردد مانند وظایف او درقبال همسر وفرزندانش که وظیفه ی نخستین وکار اصلی او شمرده میشود.


برگرفته ازکتاب دیدگاه های فقهی معاصر ج2
تالیف: دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه:دکتراحمد نعمتیارسال شده در مورخه : شنبه، 23 آبان ماه، 1394 توسط اسامه قادری  پرینت

مرتبط باموضوع :

 بزرگترین هدیه خداوند به زنان  [ دوشنبه، 13 شهريور ماه، 1396 ] 1228 مشاهده
 هر روز ، خوشگل تر از دیروز!  [ پنجشنبه، 10 بهمن ماه، 1392 ] 2323 مشاهده
 زن والاست نه کالا!  [ يكشنبه، 18 اسفند ماه، 1392 ] 2640 مشاهده
 خانم های خانه دار اما غمگین  [ جمعه، 13 بهمن ماه، 1396 ] 1024 مشاهده
 چگونه زبان کودکان را باز کنیم ؟  [ دوشنبه، 20 فروردين ماه، 1397 ] 1073 مشاهده
نام: عبدالرحمن
ایمیل: towhed2015shfaee@gmail.com

در مورخه : جمعه، 29 آبان ماه، 1394
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﺮﺩﻫﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻄﺮﺕ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺹ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻠﯽ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ. ﺍﺻﻞ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‏(ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ، ﻫﻤﺴﺮ، ﺩﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﻮﺩﻥ ‏) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻭﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻮﺕ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻔﻘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ...، ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﺒﺎﺡ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﺯﯾﺮﺍ ‏« ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‏». ﻭ ‏« ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ‏» ﻭ ‏«ﻫﺮ ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ‏». ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﻭَﻗَﺮْﻥَ ﻓِﯽ ﺑُﯿُﻮﺗِﮑُﻦَّ‏» ‏( ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ / 33‏) ‏«ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﯾﺪ ‏». ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ، ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺟﺰﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻻﺯﻣﻪ ﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﻧﺪ : ‏«ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺍﺳﺖ ‏( ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ .«( ‏(ﻣﺴﻨﺪ ﺍﺣﻤﺪ ‏) ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ : ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﻧﺎﻥ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻥﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻫﻮﺱﺑﺎﺯ ﻭ ﻫﺮﺯﻩ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. این گفته استاد یوسف قرضاوی است"پذیرش مرد درهمکاری بازن دربعضی حالات بخاطر ضرورت است وباید بمقدار آن ضرورت ازآن استفاده گرددونباید به عنوان یک قانون ثابت قلمداد شود."باید گفت در این دوران پر از فتنه ای که ما زندگی می کنیم اصلا درست نیست زنان با مردان بیگانه رابطه داشته باشند چه رابطه کاری یا هر نوع رابطه دیگری مسلمین بیدار شوید چرا که ما به خاطر تبلیغات صلیبی ها این سخنان را قبول کرده ایم!
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید