صفحه 2 از 3

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: شنبه مرداد ماه 4, 1392 12:54 am
توسط naseh_azizi

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: دوشنبه مرداد ماه 21, 1392 12:00 pm
توسط mehr

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: يکشنبه مرداد ماه 27, 1392 4:31 pm
توسط Modir-Banowan
. حجاب آنتی ويروس بروز ايمان است كه توان مقابله و از بين بردن هرگونه ويروس و كرم هاي مخرب دين و ايمان را دارد .

گوهر گرانبها و زيبا و پرقيمتى چون زن وقتى در صندوق الهـى حجاب قرار داشته باشد، از دستبرد دزدان، و غارتگران، و آلودگان به لجن معصيت و گناه در امان خواهد بود.  
حجاب صدفي است كه به وجود آمده است تا از مرواريدي به نام زن نگه داري كند و به عبارتي حجاب مصونيتي است كه زن را از آغاز تولد تا پايان عمر حفظ مي كند .
زن این موجود ظریف مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهرگران بها در گنجینه حجاب مستور باشد تا از آفات هوس مصون بما ند .
زن یک یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از بر کاتشان یک جامعه .بلکه جامعه ها به استقامت وارزش های والای انسانی کشیده شوند و می تواند به عکس آن باشد .

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: يکشنبه مرداد ماه 27, 1392 6:26 pm
توسط sondos
سلام.دست همگی دردنکنه،از زیبایی مطالب و عکسها هرچی بگم کم گفتم،عالی بودن.جزاکم الله خیرا

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: سه شنبه شهريور ماه 5, 1392 6:03 pm
توسط baharRe: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: سه شنبه شهريور ماه 5, 1392 6:22 pm
توسط bahar
حجاب زن
مرد بریتانیایی از شیخ سؤال کرد:
چرا دخترها جسم و موی خود را مخفی می کنند، و آن را می پوشانند؟

شیخ لبخندی زد، سپس دو تا کلوچه را برداشت یکی از آنها را باز کرد، و
دیگری راهمان طور باز نشده، باقی گذاشت، سپس هر دو را بر روی زمین خاکی انداخت،
و به آن مرد گفت: اگر به تو بگویند یکی از آنها بر داری، کدام یک انتخاب می کنی؟

مرد بریتانی گفت: حتما آن کلوچه که باز نشده است.
شیخ نیز جواب داد: این همان شیوه ی است که ما با زن داریم ...

پس اخلاق اسلامی زن را از افتادن در آلودگی و پلیدی ها حفظ می کند


Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: سه شنبه مهر ماه 9, 1392 6:55 pm
توسط tafgah72

                         ای ردایت پرده ئ ناموس ما
               
                    
                         تاب توسرمایه فانوس ما
               
                    
                         طنیت پاک تومارارحمت است
               
                    
                         قوت دین واساس ملت است
               
                    کودک ماچون لب از شیرتوشست                           لااله آموختی اورانخست


خواهرم:توبایستی بصورتی شایسته به لباست اهتمام ورزی وبرای خود شخصتی داشته باشی توبایستی که دربذل جان ومال خدیجه در فقه دین به عائشه ودرحجاب وعفت به فاطمه ودرحفظ ونگهداری دین خداوند به آل یاسر اقتدا کنی


خواهرم :اگر دارای هیکلی زشت وصوزتی ناز زیبا میبودی آیاکسی حاضر میشد که فقط به این علت که زنی روشنفکر ودانا هستی تصویرت رابرمجله ای چاپ کنند؟آیاکسی را می یافتی که جحت تبلیغ هر کالایی تصویر چهره ات پوسترها چاپ کنند؟؟؟

پس بدان خواهرم :که آنان فقط میخواهند از چهره زیبا وصدای لطیف توبهره مند شده ولذت ببرندپس هرگاه این خصال وخصوصیات رادر تونیافتند همانند کالائی وقدیمی که مدت صلاحیت آن به بپایان رسیده است تورارها می کنند وفرآموش خواهی شد.


حجاب یعنی پوشاندنیدن زن تمام زیبائی هاوزینت های بدن ولباسش بوسیله جلباب{چادر}ازدید نامحرمان.


«حجاب عفاف است»

     
خداوند متعال تعهد به حجاب رانشانه عفت وپاکدامنی قرارداده است میفرماید {{یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا} (59) سورة الأحزاب ای رسول الله {صلی الله علیه وسلم} به زنان ودختران خود وزنان مومن بگو:روپوشهای خود رابه خوبی برخود بیندازدبااین پوشش،بهتر عفت وپاکدامنی آنها شناخته میشود درنتیجه (ازطرف افراد مریض)مورداذیت وآزار قرارنمیگیرند .این آیه اشاره به این مطلب داردکه شناختن محاسن وزیبایی های زن ازطرف افرادنامحرم باعث اذیت وآزار وی میشود وخویشاوندان راهم درفتنه ودردسری ندارد.

     
«حجاب پوشش است»

     
رسول الله {صلی الله علیه وسلم} میفرماید:{الله بسیار پرده پوش وباحیاء است وحیاءوستررادوست دارد}وهمچنین میفرماید{هرزنی لباسش راخارج از خانه اش بیرون بیاوردخداوندپرده اش رامی درد}

     
«حجاب حیاءو عزت است»

     
رسول الله {صلی الله علیه وسلم} میفرماید:{هر دین،اخلاقی دارد،واخلاق دین اسلام حیاء است}ودرجای دیگر میفرماید:{حیاءاز ایمان است وجای ایمان دارباحیاءدربهشت است}وهمچنین میفرماید{حیاءوایمان باهم گره خورده انداگریکی برداشته شود،دیگری هم برداشته میشوددرنتیجه حجاب موافق وسازگار باحیایی است که در خلقت زن ،نهفته است}{بی حجاب باعث لعنت ودوری از رحمت خدا میشود}رسول الله {صلی الله علیه وسلم} میفرماید{بزودی درپایان امت من زنانی می آیند که به ظاهر ،لباس پوشیده اند ولی درواقع عریان ولختند،آنها رالعنت کنید،زیرا آنها ملعونند}

     
«بی حجابی حیوانیت وعقب ماندگی است»

     
برهنگی طبیعت وخصلت حیوانات است ،هرگاه انسان بسوی آن گرایش پیداکندبه عقب برمیگردد وبه مرتبه ای پایین تر از مرتبه انسانیت سقوط میکند.بی حجابی دلیل برفساد فطرت،کمی حیاء،بی غیرتی وحیوانیت است .ای زنی که لباست راتازانوهابالازده ای!*ازکدام رودخانه میخواهی بگذری وعبور کنی؟لباس تومانند سایه صبح است ،که لحظه به لحظه کوتاهتر میگردد گمان میکنی که مردم نمی فهمند امادر واقع این توهستی که به حیوانیت تن میدهی .
     
«گروهی که رسول الله {صلی الله علیه وسلم} آنهاراندید ومادیدیم »
     
رسول الله {صلی الله علیه وسلم} فرمودند:{دوگروهند ازاهل آتش هستند که من آنهارا ندیده ام !قومی که شلاقهایی مانند همانند دم گاو بدست داشته ومردم رامی زنند،ودیگرزنانی لباس پوشیده ،درحقیقت لختند،خودشان از راه حق دورند ودیگران رامنحرف واز راه حق دور میکنند،که سرآنان مانند کوهان کج شده شتراست آنها به بهشت وارد نمیشوند وهرگز بوی آن نیز به مشامشان نمی رسد ،حال انکه بوی بهشت از مسافتهای دور به مشام می رسد }«روایت ازصحیح مسلم»این پیش بینی رسول الله {صلی الله علیه وسلم} هم اکنون به وقوع پیوسته است وآنان را به آنصورت وصف نموده است گویاکه تو به آنها نگاه میکنی ومیبینی.لباس رقیق وکوتاه به تن دارند که پوست بدن از خلال آن پیدااست پس اسما لباس نام داردولیدر حقیقت پوششی برای بدن نیست .دیگران راباآرایش وزینت خودازاطاعت الله وحیاءوعفت دورمیکنندودلهای مردان رابه خود می ربایند.آرایش وفرم موی آنها بصورتی است که آنان راشبیه کوهان شتر نموده اند.

          
     
    حجاب گوهر زیبایی

روزی حضرت علي رضي الله عنه و حضرت فاطمه رضي الله عنها به محظر پیامبر رسیدند،ایشان راگریان ومحزون دیدند
         
سوال کردند یارسول الله چرا محزون وگریانید؟
         
فرمود: درسفرمعراج زنانی ازامتم رادرعذابی وحشتناک دیدم
         
مشاهده ویادآوری آن صحنه برایم ناگوارومتاثرکننده است
         
زنی رادیدم که به موهایش آویزان شده بودومغزسرش می جوشید، جرم اواین بودکه دردنیا موهای سرش راازنامحرمان نمی پوشانید
         
زنی دیگرگوشت بدن خودرامی خورد ودیگری بدن خودرا با قیچی های آتشین قطعه قطعه می نمود
         
جرم آنهااین بود که دربرابرنامحرمان آرایش کرده وزینت خود رابرای نامحرمان آشکارنموده وبه جلوه گری می پرداختند


اي زن از فاطمه به تو اينگونه خطاب است
         
ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است
         
فرمان خدا قول نبي نص كتاب است
         
از بهر زنان افضل طاعات حجاب استخووایه گیان ! خومان و دایکه کانمان و خویشکه کانمان  توفیق به یت تا بتوانین موتیعی ئه مرت بین یا الله!


         
     
          
     
          
          


Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: يکشنبه آذر ماه 10, 1392 2:57 pm
توسط tafgah72

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: يکشنبه آذر ماه 10, 1392 2:58 pm
توسط tafgah72
مــکن فکر آرایــش و رنگ را            بــکن فکر آن منــزل تنگ را


Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: دوشنبه آذر ماه 17, 1392 12:52 am
توسط tafgah72
{قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}


عضويت  / ورودRe: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: سه شنبه آذر ماه 19, 1392 5:20 pm
توسط Modir-Banowan
من دخترم

از نسل حـوا

با ظرافت ها و زيبایـ ها

امــآ

زیبایـ های من

رازهایـ هستند محرمانه!

خالقـم سفارش کرده

جز برای محارم فاششان نکنم
«و به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و فرجهاى خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و باید که روپوش هایشان را به گریبان ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند مگر براى شوهرانشان، یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و یا پسر شوهران و یا برادران و یا خواهرزادگان و یا برادرزادگان و یا زنان و یا آنچه مالک آن شده اند یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند و یا کودکانى که از اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا پاى خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان است ظاهر شود اى گروه مؤمنان همگى به سوى خدا توبه برید شاید رستگار شوید»{ نور آیه 31}


Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: پنج شنبه دي ماه 5, 1392 4:22 pm
توسط bahar

تا کنون به حجاب هایی که داریم، اندیشیده اید!
حجاب گوش را شنیده ای، مگر گوش هم میتواند دارای حجاب باشد!؟
به نظرت حجاب گوش چیست؟
برایت پیش امده که در دانشگاه، از دختری که حتی شاید با حجاب هم بوده ، تقاضای جزوه یا کتابی کرده باشی!
و آن دختر با ناز بگوید: « بفــــــــــــرماییــــــد!! » « خواهــــــش می کنم!! »
و دگرگون شده ای از ناز و عشــوه ای که در صدایش بوده است؟
با ناز سخن گفتن دختران گاه از بی حجابی و بی پردگی آنان، اغواکننده تر و فتنه انگیز تر است.
بقول شاعر: اهنگ خوش از کام و دهان و لب شیرین ار نغمه کند ور نکند دل بفریبد.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
(ای همسران پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید اگر سر پروا دارید به ناز سخن مگویید که هرکس در دلش بیماریست طمع ورزد
و گفتاری شایسته گویید ودر خانه هایتان بمانید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را اشکار نکنید) احزاب آیه 32

پیامبر(ص)زنان را از پوشیدن زیور الات صدا دار نهی می کرد
صحبت کردن غیر ضروری با زنان نامحرم انسان سالم را گرفتاربلاها و
مصیبت ها می سازد و قلب انسان را به انحراف و مریضی می کشاند
این حجاب گوش است، که خداوندما را بدان سفارش کرده است چقدر در زندگی روزمره حواسمان به این سفارش هست؟!


Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: سه شنبه دي ماه 10, 1392 3:02 pm
توسط bahar

محشر پر از هیاهو بود و زن در اضطراب.
بی مقدمه فریاد كشید:خدایا! خودت مرا زیبا آفریدی، خودت مرا آراستی و جلوه دادی،
همین ها بود كه دام زندگی ام شد...حرفش تمام نشده بود كه مریم را آوردند؛ مریم مقدس.
تا نگاهش كرد، از زیبایی اش مبهوت شد و از عفتش غرق در خجالت.
دیگر حرفی برای گفتن نداشت...

وقتی به فلسفه و ریشه ی بی حجابی می‌نگریم، می‌بینیم،
حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می‌گردد
و برهنگی و بدحجابی، سقوط و انحطاط معنوی و فکری وپیامدهای شوم بیماری روانی و در نهایت جسمی را به ارمغان می‌آورد.Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •شعر کوردی

پستارسال شده در: پنج شنبه دي ماه 19, 1392 11:42 am
توسط Shaghayegh
گەر وتیان حیجابه که ت کۆته و له گه ردنت ئاڵاوه
بڵێ سه نگێکی قورسه و له سه ر ته رازووم داناوه

گه ر وتیان له ش و لارت له ژێر پۆشاکا سوتاوه
بڵێ سوتاوی به سۆ وا له قیامه ت بۆ ڕووت دانراوه

گه ر وتیان پۆشاکی تازه ت بۆ نه هاتووه له ئه وروپاوه
بڵێ له تازه گه ری پۆشاکه که یاندا ئایدز گه وره کراوهپیش که ش به خوشکانی موسلمان

Re: • ♡ ✿ "حـــجـــاب" ✿ ♡ •

پستارسال شده در: سه شنبه فروردين ماه 19, 1393 5:53 pm
توسط yasina