صفحه 1 از 1

::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 5, 1392 12:14 am
توسط avin
ئه و کاته که بیرم ده که وێت

کوردی نازانم

سه ر دا ده خه م

شه رم ده که م

له پێنوس و په نجه کانم

دایه گیان......!

تۆ نازانی .....

قاقای پێ که نینی

کاغه زه که م

چه نێ ئازارم ده دا

هه مو ڕۆژێک

سه د جار

به ده ستی خۆی

له دارم ده دا

"پاییز"

بۆ کوێ بــــڕۆم؟

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 5, 1392 12:21 am
توسط avin
بۆ کوێ بــــڕۆم؟

له کێ پرسم؟

ناونیشانی ولاتێکی چوار تیکه م ،

به هه ر که س دا،

سه ری سوڕ ما و وتی:

"بم بووره کاکی خۆم،

من ناوی وڵاتی وام

تا ئێستا نه بیستووه"!.

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 6, 1392 8:23 am
توسط shaho
گوڵێک سوورم دی سیس هه‌ڵگه‌ڕابوو
ئه‌و گوڵ له‌ باقی گوڵان جیا بوو
ئه‌و چوار له‌قی بوو له‌ چوار سه‌رابوو
هه‌ر له‌ق به‌ ده‌ستی دوژمنێکا بوو
به‌ هیوام ڕۆژێ هه‌رچوار یه‌ک بگرن
ده‌ستی بێگانان له‌ بندا ببڕن

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 6, 1392 10:17 am
توسط shaho
(نه‌واتم)
واتم واچوو: بازه ئی یانه قوله ی داره را که روو

دیم باز بازانی که ری جه پرده ی بازیٌ تازه نه
...

واتم واچوو: هه رچی ده لاقیٌ ويٌم و يانه و باوانيم ،

پیٌشكه شوو ئي كولٌانيٌتا

ديم بيٌ دوعا و خواحافيٌزی،

دليٌ توٌزه و جاده ینه گوم بیه نی .

واتم واچوو: زینه چالٌيم ئیمزا که روو ، چی دیوه خانه تازه نه

دیم، وه ختوو نماییٌ وه ته ريت ياوانوو

خه يليٌ وه ختا قيبله ت چیٌگه وه چه رخیان

ئیتر زانام یاویٌنا سالٌه و بيٌ ده نگیم

تو نه بیٌني و هیچم نه وات

پستارسال شده در: جمعه ارديبهشت ماه 6, 1392 1:16 pm
توسط avin

پیره میردی چوه قوتابخانه ی گوندی

له حوشه که دا راوه ستا

ده وره یان لی دا ماموستا

ها خاله گیان چیت گه ره که ها خاله گیان؟

پیره میردی به سته زمان

که لاواز ببو وه ک گوچان

وتی توخوا ماموستا گیان

فیرم ناکه ی چون بنوسم کوردستان؟

Re: ::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: شنبه ارديبهشت ماه 14, 1392 11:41 pm
توسط avin
به هه شت و دۆزه خ بۆ من تازه نین

هاوکات و هاو جێ

ئه ویشم دیوه، ئه میشم دیوه:

نیشتمانی من له وه تی هه یه،

به هه شته و دۆزه خ ده وری ته نیوه!

Re: ::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: يکشنبه ارديبهشت ماه 15, 1392 8:08 am
توسط shaho
من گورانیم نه ده زانی
هه ژاره کان فیریان کردم
تووره بوونم نه ده زانی زور داره کان فیریان کردم
خوشه ویستیم نه ده زانی
رووباره کان فیریان کردم
من شیعرم هه ر نه ده زانی
دلداره کان فیریان کردم
ده ست و په نجه ی قلیشاو و پیی خاوسی
جوتیاره کان فیریان کردم
ئه گه ر مردن هه ر نه شبوایه
له پیناوی هه ژاراندا من ده مردم

Re: ::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: يکشنبه ارديبهشت ماه 15, 1392 9:35 pm
توسط avin
چه ند ده ترسم که دیمه وه

هه والیکی تالت پی بی

چه ند ده ترسم که باوه شت پی دا ده که م.

بوی نامویه کت لی بی

چه ند ده ترسم که دیمه وه

گرامه ری زمانی چاو

رینوسی هیمات گورابی.

چه ند ده ترسم پله ی گه رمی په نجه کانت

وه ک به جیم هیشت وا نه مابی.

له مه ش زیتر

چه ند ده ترسم،که سم،هاوریم

که دیمه وه

تو وه ک خوت بیت من بگوریم!.

Re: ::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: يکشنبه ارديبهشت ماه 15, 1392 9:54 pm
توسط shaho
قیبله م ویه ردی دیای به لاره
دلم بریژیا و بی پاره پاره
جه و ساوه ئامای دیای به لاره
جه و ساوه خه مزه و له نجه و که رد پاره

دل گرفتار و ره نجه روت بیه ن
په ی دووباره دیده ت سه رگه ردان بیه ن
واتم تو ئه ی دل چی پیسه ت بیه؟
چی ویت شیت که رده ن،ده رمانت نیه ن؟

واتش ئه ی نفاهم تو شیت ته ره نی!
تو ویت نمه زانی که په ی چی هه نی!
من نامیم دله ن گرفتار بیه نان
چوون مه جنون و وه لی ده ر به ده ر بیه نان

هه ر پیسه و مه جنون دوعاگوی ده رگام
هه ر پیسه و وه لی مه گره وای ریگام
من عاشقشه نان تا وه روی مه رده ن
تا ئه و روژه که وه گلکوم به رده ن

تا ئه و روژه من،هه ر مه جنونشه نان
تا ئه و روژه هه ر وه فادارشه نان

Re: ::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: دوشنبه ارديبهشت ماه 16, 1392 11:37 pm
توسط avin
چاوه که م دل له دیوری(دووری) تو برینه به وره وه    

ئاگرم ،ئاوم ،هه موو دنیام خه مینه به وره وهبی تو نازانم هه تاکو ژینمه و ئه سرینمه     

به وره وه  ئه ی دل وه بی تو که ی خوه شینه به وره وهRe: ::..کورته شیعری جوان:::

پستارسال شده در: سه شنبه ارديبهشت ماه 17, 1392 10:47 pm
توسط avin
له نێوان من و زماندا


ئه وه ی هه بوو هه ر مه رحه بای ڕوژانه بوو.


له گه ڵ خۆیدا له هه ورێکداخولیای شیعری بۆ هێنابووم


له و وه خته وه ئیتر ته واو تێکه ڵ بووین وله و وه خته وه ئه و بۆته ژان و برووسکه و


له ناوه وه پێچ ئه خوات و


له سه ره وه لێم ئه دات و


منیش باپووسکه ی بارانم.(شێرکۆ بێکه س)