صفحه 1 از 1

**چو خواهی از او بخواه**

پستارسال شده در: شنبه اسفند ماه 18, 1391 1:32 am
توسط pejmanava


لطف الله نزدیک است. او شنوا و پذیرنده است. بی گمان تقصیر از ماست به شدت نیازمندی

که او را به اسرار بخوانیم نباید خسته و ناامید گردیم. نباید بگوییم: هر چه دعا کردم اجابتی

ندیدم. باید چهره به خاک ساییده فریاد زده و با سوز بگوییم
:«یا ذاالجلال و الاکرام.»
دوباره اسماءالحسنی و صفات العلی را باز خوانیم تا الله سبحان و تعالی درخواست ما را

پاسخ دهد یا چیزی ازنزد خویش برایمان برگزیند:
«ادعوا ربکم تضرعاو خفیة»{اعراف:55}

**پروردگارتان را با کرنش و آهستگی بخوانید.**
یکی از دوستان تعریف کرده است: مسلمانی با خانواده اش به یکی از کشورها رفته و

تابعیت خواسته بود، همه درها به رویش بسته شد بسیار تلاش و کوشش کرد، با همه

آشناهایش صحبت کرد، چاره ها کارساز نشد و  همه ی راه ها بسته شد. سپس به عالم

پرهیزکاری دیدار کرد و مشکلش را به او گفت.پاسخ داد: به عبادت یک سوم پایان شب پایبند

باش، مولایت را بخوان چون او آسان کننده است.
به همین معنا در حدیث آمده است«اذا سالت فاسال الله، و اذا استعنت فاستعن بالله،و

اعلم أن الاٌمة لو اجتمعوا علی ان ینفعوک بشيء، لم ینفعوک إلا بشيء قد کتبه الله لک»


«چون خواهی از الله بخواه و چون یاری خواستی از الله یاری بخواه بدان اگر همه مردم

جمع شوند تا به تو سودی برسانند نخواهند توانست مگر آنچه را که الله برایت مقدر نموده است.»
آن مرد گفته است:رفتن نزد مردم و واسطه گرفتن را رها کردم چنان که آن عالم به

من گفته بود به عبادت یکسوم پایان هر شب ادامه دادم سحرگاهها الله را فریاد میزنند و او

را میخوانند چند روزی نگذشته بود که درخواست خود را بصورت معمولی و بدون هیچ روابط

با واسطه عرضه کردم خواسته ام منتقل شد. ناگهان پس از چند روز در منزل بودم که برای

گرفتن تابعیتم مرا فرا خواندند در حالی که شرایط بسیار سختی حکم فرما بود.

---------------------------------------------------------------------

یاالله... یاالله...یااللهRe: **چو خواهی از او بخواه**

پستارسال شده در: يکشنبه تير ماه 2, 1392 11:57 pm
توسط pejmanava