ღ~✿✿~ اشـــعـار هـــورامـی ~✿✿~ღ

مديران انجمن: avin, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Kurdi

پستتوسط tarannom » شنبه اسفند ماه 4, 1391 12:49 am

ئازیزنه په ر سای جاری جه حالم

سه برت سوچنان یانه ی خه یالم

سارای ده شت دل برشیه ن جه ده س

مزره عه یشادیم کرده ن وه قه فه س

دووخان دوو که ل هه نا سی سه ردم

که رده وه زخودال مه جموعه ی فردم

چون کوره ی ئایر مه خیزو کو کو

یانی یه را سه ن نیاوان وه تو

فه راقت فه رقم پاره پاره کرد

نه فه جه قه فس ته ن ئاواره کرد

فدای دوریت بام جه مین جام جه م

دوری تو بیه ن به ر ده سیله ی خم

بی چماخه و برق بی بادوو باران

مه ده ی لیم  وینه ی ره عد وه هارانبرای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 3
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), praise (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 21.43%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط tarannom » شنبه اسفند ماه 5, 1391 11:31 pm

باڵا ‌ کـه‌رده‌وه مـه‌یل ئه‌و لای په‌ستی

وردیـکڵانــه‌ن  ده‌روازه‌ی  هــه‌ستـی

مه‌عدوومی!کرده‌ی به‌دی هه‌زار ته‌رز

زانــووی ئـۆمێـدت نـاوه‌رۆ  ئــه‌و لــه‌رز

ئـه‌و کــه‌س مـزانـوو سـه‌تتـاره‌ن ئــارۆ

جـه‌و بزۆرگتـه‌ره‌ن شه‌و ئه‌و ڕۆت نارۆ

سفیدیت قه‌ڵغان په‌ی ڕووی سیات بۆ

کــه‌مـانیت شـه‌فێـع  تیـر دیــات بـؤ

نمـــه‌بـۆ  پیــری و تــه‌ن نـاتــه‌وانیت

وه‌ی دووفــه‌رده‌وه‌ ئـاوده‌س جـوانیت

عه‌زابم ئه‌رسـه‌د جـه‌ حـه‌د به‌رشیه‌ن

جــه‌ ڕوو سیــاییـم گران تـه‌ر نیــه‌ن

من که‌خه‌جاڵه‌ت خزمه‌ت ئـامـا پێم

جه‌هه‌نه‌م سه‌دساڵ دووزه‌خ بو وه‌ جێم

مــۆتـرێب، بـۆ وه‌ داد دڵ گیـریمـه‌وه‌

پیــــری هـا ئـامـا وه‌ پیــریمــــه‌وه‌

نــه‌وات وێــرانـه‌ی دڵ کــه‌رۆ ئــاوا

چه‌نی به‌سته‌ی فه‌رد بیساران ماوا:

"ئینـه‌ گردجـه ‌وه‌خت نـادانیم بیـه‌ن"

"فه‌سڵ سه‌رمه‌ستی جوانیم بیه‌ن"

"ئیسه‌ هاجه‌گشت په‌شیمانیم به‌رد"

"واده‌ی پیــریمـه‌ن جـوانیــم ویــه‌رد"                   "کۆچ دواییـمـــه‌ن ، یـاوانــم  نـۆبــه‌"

                   "نـۆبـه‌ی تـۆبـه‌مـه‌ن، که‌ره‌م دار،تۆبه‌"


برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط praise » يکشنبه اسفند ماه 6, 1391 3:36 pm

شیرینی دوسان

شیرینی دوسان دوعــــــاوســـــه لامه ن
ســه وقاتی یـــاران نامه وپه یامـــــــه ن

شیره ی موحببـــه ت مابـه ین یـــــــاران
وه شـــته ره ن جــه تــام شیرینی شـاران

نوقـــل وشیـــرینیم نه قل نامه ی تــــــون
هه دیــه وبه راتم ریزه ی خامه ی تـــــون

بـــاقی ته عـــاروف ره سمـــی زیـــــاده ن
ئیسرافی مـــه عرووف لوقمه ی بی داده ن

فه رمووده ی مه عدووم سه رای خاک ماوان
ده ک وه ره حمــــه ت بو چ خاس فه رماوان

ده روون وه مه ودای دووریـــت بیه ن ریش
هه ی خــاکم وه سـه ر ســه وقاتم په ی چیش

من هه رتوم هـــــــه نی نه ک واچی توم بـــو
تـــــــوم بو چه نی عـــــام نیه ن چــه نی تـــو

ســا تــو بو دیده م بــی په روا وبــی خــــه م
تــو،تـوتـوی جـه رگم جیــاکــه رجه هـــه م

جــــا تو تـــوی ده روون بگیلـــه پیشــــــدا
ئــــه رتودیت تویه غــه یر جـــه تــوتیشــدا

تووخــوداویـــت ئاساباوه ره ش وه  بـــه ر
وه مــه ودای موژگان پاره پـــاره ش کـه ر

(قــادر)چــــه نی تــودنیــاش وه کـــــاره ن
بـــی تـــوزنـــده گیش چوون ژارمــاره ن

{میرزا عبدالقادرپاوه ای}

برای نویسنده این مطلب praise تشکر کننده ها: 3
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), Roobar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 21.43%
 
نماد کاربر
praise
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 124
تاريخ عضويت: شنبه آذر ماه 24, 1391 12:30 am
تشکر کرده: 284 بار
تشکر شده: 110 بار
امتياز: 30

چراغم تومه ن

پستتوسط Roobar » يکشنبه اسفند ماه 6, 1391 9:10 pm

چراغم تومه ن

چراغم تومه ن چراغم تومه ن
ئینده من تاسه ی دیداری تومه ن

نه خاوی شه ون،نه روان رومه ن
شه وان هه ر ئاخ ئاخ ،روان،رورومه ن

ئه ر گه ردوون ،وه شه ون خه یالم وه رو
یه ک رو،دیدارت نه سیبم که رو

ته نخوای دوو دیده ی ره مه د ره سیده
دریغ من بیام دوو هه زار دیده

وه لی گشت مایه ی نوور به یاچیشان
تاسیر ،که ردام سه یر،بالای تو پیشان

دوو چه م نه ر سه د سال ته ماشا که ران
که ی تاوان سیر سه یر بالات بکه ران؟

مه ته رسان جه ده رد،دووری دووباره
جای زاریشانه ن نه ک جای نه زاره

صه یدی هه ر که س داخ هیجرانش وه رده ن
سیر سه یری دیدار هه رگیز نه که رده ن

برای نویسنده این مطلب Roobar تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), praise (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
Roobar
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 185
تاريخ عضويت: پنج شنبه دي ماه 27, 1391 12:30 am
تشکر کرده: 113 بار
تشکر شده: 133 بار
امتياز: 70

پستتوسط tafgah72 » دوشنبه اسفند ماه 7, 1391 11:31 pm

به دامانت بو به دامانت بو

سا سوه یل ده سم به دامانت بو

ئه وسا جه "یه مه ن" به رئامانت بو

ئه وه ل رشته ی سه ول خه رامانت بو

سا سوه یل سه رم نه رات توفه یل بو

ئانه مره ژی با بالای له یل بو

خه زان زه رد مه بو،زوو مه ریزییو

له یل نمه ریزو، نمه بیزییو


(بیسارانی)

برای نویسنده این مطلب tafgah72 تشکر کننده ها: 3
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), Roobar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), praise (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 21.43%
 
tafgah72
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 932
تاريخ عضويت: پنج شنبه تير ماه 15, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 918 بار
تشکر شده: 1132 بار
امتياز: 6280

پستتوسط Roobar » دوشنبه اسفند ماه 7, 1391 11:50 pm

ده نگی یار مه یو

ده نگی یار مه یو ،ده نگی یار مه یو
هه ی داد هه ی بیداد ده نگی یار مه یو

سه دای ناله و ئاخ ،ده رده دار مه یو
ده نگی نالنیش پروزگار مه یو

ئیشه و که یفی من،چون هه ر شه و نیه ن
ئه و دیده ی مه ستش،جویای خه و نیه ن

ئیش دیده شه ن،دیده م بی که یفه ن
دیده ی به دئیشو،دیده ی یار حه یفه ن

یا موعجیزه ی ده ست،مه سیحای مه ریه م
ئیشی دیده ی یار،ئیشه و ببو که م

جه ساوه یاران،دیده ی یار ئیشان
جه لای خواوه ،ئیشش من کیشان

شیرین مه نالو،ئیشی چاو شه ن
(صه یدی)نه رو خورد،نه شه و خاوشه ن

برای نویسنده این مطلب Roobar تشکر کننده ها: 3
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), praise (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 21.43%
 
نماد کاربر
Roobar
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 185
تاريخ عضويت: پنج شنبه دي ماه 27, 1391 12:30 am
تشکر کرده: 113 بار
تشکر شده: 133 بار
امتياز: 70

پستتوسط CafeWeb » جمعه فروردين ماه 8, 1392 2:13 am

گرفتاری یار

قیبله م ویه ردی دیای به لاره
دلم بریژیا و بی پاره پاره
جه و ساوه ئامای دیای به لاره
جه و ساوه خه مزه و له نجه و که رد پاره

دل گرفتار و ره نجه روت بیه ن
په ی دووباره دیده ت سه رگه ردان بیه ن
واتم تو ئه ی دل چی پیسه ت بیه؟
چی ویت شیت که رده ن،ده رمانت نیه ن؟

واتش ئه ی نفاهم تو شیت ته ره نی!
تو ویت نمه زانی که په ی چی هه نی!
من نامیم دله ن گرفتار بیه نان
چوون مه جنون و وه لی ده ر به ده ر بیه نان

هه ر پیسه و مه جنون دوعاگوی ده رگام
هه ر پیسه و وه لی مه گره وای ریگام
من عاشقشه نان تا وه روی مه رده ن
تا ئه و روژه که وه گلکوم به رده ن

تا ئه و روژه من،هه ر مه جنونشه نان
تا ئه و روژه هه ر وه فادارشه نان

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها: 2
tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » جمعه فروردين ماه 9, 1392 2:14 pm

ئیمشه و قیبه لکم  له من که فته ن دوور
دوور بو له دیده ش دیده م بیه ن کوور

ئیمشه ونازارم له من پیواره
عه قل و فامی من بیه ن ئاواره

ئیمشه و قیبله کم دنیاو دینه که م
مه حبوبی شیرین مه هجه بینه که م

بالای زه ریفش لیم نادیار ه ن
کوره ی ده رونم شه راه ری نا ره ن

ئیمشه و مه واچی عه زا داریمه ن
جه داخ دلبه ر ده رد  کاریمه ن

ئیمشه و شه و  نیه ن زاج ده یجوره ن
جه دووری بالات دیده م بی نوره ن

کاشکی نه  که ر دام ئه ی ئاشنایی
وه یته ور نه چه شتام مه زه ی جیایی

کاش وه  روی ئه زه ل توم نه دیا وه چم
تا وه ی ته ور یه قیر نه بیام چه نی خه م

یاخودا که س  با ده ی هیجران نه نوشو
جه رگش وه ئایر حیرمان نه جو شو

ئیمشه و وا ده ی  مه رگ درده کاریمه ن  
بی سه بر و بی تاو بی قه راریمه ن

ئیمشه و له دیده م ئه سرین وه  تاوه ن
ئه سرین دیده م ماچی لافا وه ن

ئیمشه و په ی چیش خه ولیم ته وا سا
په یش عه قل و هوش  له من هه را سا

برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط farzaneh » شنبه فروردين ماه 16, 1392 1:08 am

سوبحه ن بؤی گولان میاونؤم نه سیم
به وینه ی ره حمه ت خه زانه ی که ریم

سه حرا و ده شت و ده ر به هه شت منمانؤ
موره ی هه وای وه ش وه شه ش ده ر شانؤ

جه هه ر ته ره فدا مه وینوون گولزار
ره نگ ره نگ مه دره و شؤ به وینه ی دلدار

لاله گه رده ن که ج تؤی دیده ره شته ن
گؤیا عه کسی یار وه رووشدا وه شته ن

چه مه ن هام لیباس سه وز ره نگ پؤشان
وه فراو  چون ئه سرین دیده ی من جؤشان

جه ماد و نه بات گرد شادیشانه ن
جه مال رؤژئ عید ئازادی شانه ن

ته مام رووی دنیا جه شادی که یله ن
دل نه بو په شیو فیراقی له یله ن

سه هله ن به هارم دؤزه خ ئاسا بؤ
به هه شتم بئ دؤس دؤزه خ نما بؤ

وه ر نه دؤزه خدا یارم دلبه ر بؤ
په ی من ئار نه تؤی گولشه ن وه شته ر بؤ

دل دوو زنجیره ی زولفی نیگاره ن
وه سه یری سه وزه و سه حراش چه کاره ن


مه وله وی
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

برای نویسنده این مطلب farzaneh تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), tarannom (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
farzaneh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 200
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 27, 1391 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 171 بار
تشکر شده: 187 بار
امتياز: 340

پستتوسط tafgah72 » پنج شنبه فروردين ماه 22, 1392 7:52 pm

بــوڵبـوڵ  مــزگـانی فـه سڵی  وه هـاره ن

وه ختــی دیده نی  ڕۆخســاری یـاره ن


به  نـه غمه و ئـاواز سـابووه پـیـشواز

با خۆنچه ش به ناز  ڕومه ت که رۆ  واز

برای نویسنده این مطلب tafgah72 تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
tafgah72
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 932
تاريخ عضويت: پنج شنبه تير ماه 15, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 918 بار
تشکر شده: 1132 بار
امتياز: 6280

پستتوسط CafeWeb » جمعه فروردين ماه 23, 1392 3:56 pm

یاران وه هار بو

یاران وه هار بو ، یاران وه هار بو
یاران به ش مه رگم فه سلی وه هار بو
واده ی ره نگ ره زه ی گول و گولزار بو
که ش و کو که مه ر چوون لاله زار بو

ده فنم که ن وه پای سایه ی گورالان
به یو گول چینبی شای سوسه ن خالان
پا بنیو وه بان گلکوی بی نازم
ساکت بو دله که ی ئاواته وازم

بانگ که رو ئه ی قه یس باری گول نه کول
موباره کت بو سه رای سه نگی چول
منیچ به ی حه سره ت بی ئه ندازه وه
گوش ده و وه رازان شه که ر رازه وه

رازی شه که ر ریز بژنه وو به گوش
حه سره تی دووری که رو فه راموش

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tafgah72 (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

پستتوسط tarannom » دوشنبه فروردين ماه 26, 1392 2:11 pm

سڵام و عـه‌لــه‌یک  شای وه‌فــاداران      

ئــارام به‌خشی زام دڵـــه‌ی بیــمارانشه‌فاده‌ری ئێش مه‌ڵهه‌می ده‌ردم                

لووله‌ی نه‌فه‌سی هه‌ناسه‌ی سه‌ردممیراوی سه‌رجوی باخچه‌ی دڵه‌ی ڕێش  

فکــر و خیاڵــی ده‌روونی خه‌مکێشنــووری بینایی هــه‌ر دوو چـــه‌مــانم  

هێـزی قامـه‌تی خه‌میای که‌مانم


تاقــه‌تی دڵــه‌ی نیمــه‌ شه‌وانـــم

سه‌رگه‌رمی ده‌روون روح و ره‌وانم


قه‌سه‌م به‌و وه‌فا چه‌نی توم به‌سته‌ن    

به‌و به‌سته‌ قه‌سه‌م به‌ دڵ په‌یوه‌سته‌نبه‌و خامه‌ نه‌ توی سه‌رپه‌نجه‌ی ده‌سته‌ن

دووریت چووون ئه‌فعی به‌ندی دڵ گه‌سته‌ندڵ هه‌ر پابه‌نده‌ن په‌رسو هـــه‌واڵت

بێ خه‌به‌ر نیه‌ن جه‌ جویای حاڵتتوی خه‌یمه‌ی خاوم گوزه‌رگه‌ی ڕاته‌ن

دڵــــم پابـــه‌ندی دیــای وه‌فــاتــه‌نروحم وه‌یلانه‌ن چون په‌روانه‌ و شه‌م

وێڵی شکاره‌ن وێنه‌ی بینـای چه‌م


تــای تاقــه‌ت بــڕیان ئارامش نیـــه‌ن

روحم موشتاقی هامـڕازش بیــه‌نلێـــڵاویـــم لێڵه‌ن جه‌ دووری تــۆوه‌  

ڕوم زه‌هری ماره‌ن ، شه‌و ڕو مه‌بۆوه‌ئینه‌ حاڵمه‌ن هه‌رسات مه‌رگمـــه‌ن

سه‌د نێشی دووریت وه‌ ڕووی جه‌رگمه‌نخوراکم خه‌مه‌ن ، خه‌فه‌ت لام باره‌ن

دیـده‌م لێــــــڵاوه‌ن بــینـاییم تــاره‌نتاقه‌تی شه‌وان توم نه‌ توی وه‌رمه‌ن

ئــامــاولــواته‌ن ئاموشوت گه‌رمــه‌نهه‌رشه‌و به‌ ته‌ورێ شه‌و به‌ ڕو که‌روو

بــه‌ خیاڵی شه‌و ڕو به‌ ســه‌ر به‌روو


وه‌شه‌ن ئاموشوت شه‌و توی خاوم دا

وه‌شته‌ر بێ بنیه‌ی پات وه‌ چاوم دا


به‌ڵکم بینــاییم نــوورش پــڕ نوور بـــو

بێنووریم جه‌ ده‌س چه‌نه‌تا دوور بــو


ره‌شید زه‌مانه‌ی بـــڕیه‌نش جه‌رگـــم

ئه‌شکاوان ده‌روون مه‌نه‌ن تای مه‌رگممه‌رگ ها نه‌ په‌رواز چه‌م وه‌ جه‌سته‌م دا

وه‌ ده‌وری جه‌سته‌ی ته‌مام خه‌سته‌م داچوون بازی بێبـــــاڵ که‌فته‌ی زه‌مینم

هه‌رعـان گیـری دام به‌سته‌ی که‌مینم
برای نویسنده این مطلب tarannom تشکر کننده ها:
CafeWeb (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
tarannom
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 1303
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 18, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 610 بار
تشکر شده: 1107 بار
امتياز: 4610

پستتوسط CafeWeb » سه شنبه فروردين ماه 26, 1392 1:54 am

شه و بیدارانم

شه و بیدارانم ، شه و بیدارانم
ره فیق ناله ی شه و بیدارانم
جوغد جا نه سه نگ سه ر موغارانم
یا هوو کیش جه ور روزگارانم

په روانه په شیو سفته ی نارانم
چون قه قنه س زوخال کوی ده ن دارانم
سه ییاد بی سوود سه ر دیارانم
سمکوی له نج عه شق ناز ته تارانم

گیروده ی سه رچه نگ جه فای خارانم
خار خه م نه جه رگ خار خومارانم
پادشای گشت پول هجران بارانم
ویل وادی گرد هه ردی هارانم

هه راسان نه دین دیده ی یارانم
مه جنوون به رگیل پای کوسارانم
هیچ که س نه مه نده ن جه خه مخوارانم
بپه رسو هه وال وینه ی جارانم

دیار دیاره نی مه ینه ت بارانم
بزانو وه شین ئاهر وارانم
ده ردی من گرته ن غه م گوسارانم
مه رهه م جه ی وه ر قه یس روزگارانم

عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
Hawre (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

Re: ღ~✿✿~ اشـــعـار هـــورامـی ~✿✿~ღ

پستتوسط farzaneh » سه شنبه ارديبهشت ماه 31, 1392 1:50 pm

]ئازیزم ئامای ئای بئ قه رار ویم *****  ئای ئای چه مه را ئای ئینتزار ویم

مه وته نه که ی چه م دیده ش ها نه ریت ***** غه ریبی تا که ی بؤ وه ماوای ویت

های ساقی بازار جلوه ی دلداره ن***** سه ودای خه ریدار ،دانه ی دیداره ن

یه کئ وه مایه ی گه نجی ((که ی))ه وه *****  چون منیچ وه تای فه رتوت نه ی ه وه

ئه ر سه د هه ر که سئ په ی ویش وه راوه ن ***** وه قیمه ت نیه ن ئیخلاس حه ساوه ن

مایل که رد بالا وه ی لا دا چؤن نه ی ***** ده سیوه ت ده ف بؤ ئه و ده س جام مه ی

با بیدار که رؤ تاکه ی بؤ غافل***** ده ف وه سه دا گیان ، جام وه ره شحه ی  دل

با کلافه بؤ ئاخر له وانم***** خاکی پای حه زره ت پیری موغانم

چون ده ف، به رگ پؤس ئیراده ت پوشم***** غولامی به ر ده س حه لقه نه گؤشم

خوم ئاسا خه یلین وه ته ن مه یخانه م***** چون پیاله ی واق شیشه ی په یمانه م


مه وله وی
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

برای نویسنده این مطلب farzaneh تشکر کننده ها: 2
CafeWeb (چهارشنبه خرداد ماه 1, 1392 10:52 pm), tarannom (چهارشنبه خرداد ماه 1, 1392 11:06 pm)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
farzaneh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 200
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 27, 1391 12:30 am
محل سکونت: پاوه
تشکر کرده: 171 بار
تشکر شده: 187 بار
امتياز: 340

Re: ღ~✿✿~ اشـــعـار هـــورامـی ~✿✿~ღ

پستتوسط CafeWeb » چهارشنبه خرداد ماه 1, 1392 10:58 pmئازیز! وه‌س بووزه‌م نه‌ گێجاو خه‌م


وه‌س چون بینایی په‌نهان به‌ر نه‌ چه‌م


وه‌ختێ جه‌ وه سڵیچ هه‌ر دڵم ڕێش بۆ


مشێۆ وه‌سڵ و فه‌سڵ فه‌رقشان چێش بۆ؟


عضويت  / ورود


وب سایت پینوس
دینی ، علمی ، فرهنگی - اجتماعی
Www.Penous.Com , http://Www.Penous.ir  ,  http://Www.Penous.Net
واحد خبری پینوس
جدیدترین اخبار پاوه و اورامانات ، ایران و جهان
News.Penous.Comبرای نویسنده این مطلب CafeWeb تشکر کننده ها:
tarannom (چهارشنبه خرداد ماه 1, 1392 11:02 pm)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
CafeWeb
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: جمعه آذر ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: کرمانشاه / پاوه
تشکر کرده: 1073 بار
تشکر شده: 906 بار
امتياز: 101619

قبليبعدي

بازگشت به شێعر و کۆرته چیرۆک

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان