تاریخ : شنبه، 11 دي ماه، 1395
موضوع : فرهنگی - اجتماعی

تیر دو شعبه

نویسنده : فرمیسک فرهادی /// تیری دو شعبه به هدف کلینیک تخصصی
البته نه از نوع تیری که رستم به چشمان اسفندیار زد و در آب رز پرورانده بود که کار را یکسره کند.
هرچند گاهی منم مثل سیمرغ معتقدم تنها راه همینه! !!!!
آخه به نظر من این تنها اسفندیار نیست که از ناحیه ی چشمانش آسیب پذیر است بلکه همه آدم ها بدون استثناء از این نظر وجه اشتراک دارند!!!!!
اگر نه چرا در حدیث آمده که تیری زهرآلود از جانب شیطان است!!!!
یا در قرآن سوره نور/ 30،31
به خانم ها جدا و به آقایان هم؛ که نگاهتان را فرو اندازید.
که شاعر نیز مینالد؛
زدست دیده و دل هر دو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد
💚
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم...... ....💚
نگاه ناوک انداز.... .💚
اصلا در چندین سال اخیر بحث "زبان بدن" حسابی بالا گرفته و اینکه هشتاد در صد ارتباط آدم ها غیر کلامی است و بیشترین سهم را چشم ها دارند! !!!
و اهل فن معتقدند که چشم ها ریشه در دل دارند و خبر میدهند از سر درون!
وحتی خانم یا آقایی که جذب جنس مخالفش میشود ناخودآگاه و غیرارادی تغییراتی در مردمک چشمانش ایجاد میشود که این راز را برای طرفش فاش میکند و شاید همین دلیل آن باشد که معمولاً  معشوق نگاهش را میدزدد و عاشق از این بابت می نالد!!!
و ......
که شاهد این را به وفور میتوان در شعر شاعران و روابط عشاق دید.
البته هدف من هیچکدام از این موارد نیست و قصد کور کردن کسی را هم ندارم!!!!
بلکه به قول معروف میخواهم با یک تیر دو هدف داشته باشم؛تیر دو شعبه!!!!!
اول اینکه از مدیریت کلینیک و همه پزشکان و کارکنان تشکر و قدر دانی کنم و دوم اینکه پیشنهاد دهم در این روزهای سرد زمستان بزرگواری بفرمایید و ما-بیماران و همراه آنها- را به یک فنجان چای داغ دعوت کنید؛
ترجیحا سماور نفتی،قوری گل قرمز و استکان کمرباریک در معیت توت خشک!!!!!!
حالا اگر مقدور نیست بشکه برقی و لیوان پلاستیکی هم کار ساز است.
که هم اعصاب ما آرام باشد و هم شما سروران هم در جمع دوستانه با آرامش بیشتری چای بنوشید و استراحت کنید.و ما هم سماق بمکیم.!!!!!
اگر مدیریت محترم پیشنهاد ما را نپذیرفت ،امیدوارم مسئول دیگر شهر مثلا شورای محترم و دلسوز بی تفاوت نباشند.
منبع این مقاله : :.:: پینوس ::.
آدرس این مطلب : http://penous.com/1442/تیر-دو-شعبه/